En hårsalong med stort hjärta som kan hår

Ända sedan starten av Swedish Hairline har en av grundpelarna varit att ge tillbaka till det samhälle som vi värkar i. 

Vi tror verkligen på att ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Vi har valt att rikta all vår energi till att hjälpa de organisationer som sätter barn i första rummet. Barnen är vår framtid och de mest oskyldiga vi har inom mänskligheten. De MÅSTE skyddas och tas hand om.

 

Nedan kan du läsa mer om de 3 organistationer som vi valt ut och som vi kontinuerligt donerar till. De kommer EJ i någon specifik ordning utan alla är lika bra och gör lika viktiga saker på sina sätt!

Tack för att du bryr dig och vill hjälpa till.

Giving People

Giving People är den organisation som vi varit mest delaktiga i genom att fysiskt hjälpa till med att att dela ut mat och förnödenhet samt donera pengar till. Detta är verkligen en fin organisation som ser till alla familjer i samhället som har det tufft och med prio barn.

Vi vill genom vårt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
  • motverka utanförskap och sociala klyftor.
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Idag lever ca 186.000 barn i vad som klassas som relativ fattigdom vilket baseras på hushållets inkomster. Ytterligare 175.885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden vilket gör dessa barn till en högst utsatt målgrupp. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.

Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

Giving People arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen. Organisationen arbetar främst med givare, privatpersoner som blir en del av vårt nätverk och som åker ut med hjälp till de hjälpsökande familjerna.

Ellas Hjältar

Vi har sedan 2021 valt att stötta Ellas Hjältar. Detta genom att samla in pengar, skänka vinst och genom att sprida deras budskap och arbete. Läs mer här om vad de gör och varför samt se deras film.

Ellas hjältar hjälper drabbade barnfamiljer runt om i hela Sverige. Hos oss kan alla som på något sätt kämpar i sin vardag få hjälp och stöd. Vi uppfyller drömmar, idolträffar, aktiviteter, vi är samtalsstöd, vägleder in i rätt inriktningar, ger familjer den livskvalitet som dom är värda, för oss är de viktigt att våra barn och ungdomar känner att dom har en trygg förebild hos oss. Ingen ska behöva kämpa eller känna sig ensam. Vi lyssnar till allas behov och drömmar, tillsammans gör vi er dag oförglömlig. Vårt stöd tar ej slut, hos oss blir man en viktig familjemedlem. Vi hjälper även barn som lever tillsammans med ett syskon som drabbats. Dessa barn får ofta stå till sidan då det krävs mycket tid till att ta hand om det andra syskonet. Tillsammans är de hjältar och detta vill vi tacka dem för.Olika diagnoser, Psykisk ohälsa, Ensamhet, Våld, Funktionsverationer, Trauma, Mobbing, Tufft i skolan, Svår sjukdom, Listan kan bli lång.Har du gått igenom något och behöver hjälp eller förverkliga en dröm? Tveka ej.

Klicka på banners här ovan om du vill veta mer hur du kan stödja Ellas Hjältar.

BRIS

Bris är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris värdegrund

Bris värdegrund utgår från att varje barn är bärare av egna mänskliga rättigheter. Varje barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Barnets rättigheter är ovillkorade. Det är alltid vuxna som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses. Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet. Bris ska alltid bemöta varje barn som kompetent och kapabelt. Barnet har alltid rätt att få sin åsikt respekterad och beaktad.

Barnkonventionen

Bris arbetar för att de rättigheter som slagits fast i barnkonventionen fullt ut tillämpas i barn och ungas liv. Likaså utgår all verksamhet inom Bris från grundprinciperna och barnsynen i barnkonventionen, vilket handlar om alla barns lika värde (artikel 2), beaktande av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt respekterad och beaktad i alla frågor som rör barnet (artikel 12).

Klicka på banners här ovan om du vill veta mer hur du kan stödja BRIS.

Följ oss här!